Inżynieria materiałowa w Stalowej Woli

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku nabywa zdolności analityczne w zakresie projektowania, syntezy i analizy materiałów.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Podstawy Nauki o Materiałach
  • Obliczenia Inżynierskie
  • Elektrotechnika i Elektronika
  • Metale i metalurgia, obróbka cieplna
  • Projektowanie elementów maszyn
  • Rysunek techniczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska
  • Badania i testy materiałów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Biomateriały
  • Materiały kompozytowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zdolności analityczne w zakresie projektowania, syntezy i analizy materiałów stosując takie techniki jak elektronowa mikroskopia skaningowa, fluorescencja rentgenowska, dynamiczne rozpraszanie światła, a także wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalizacji.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia działalności inżynierskiej takiej jak projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalność badawczo – rozwojowa oraz po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej. Absolwent może podjąć pracę w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/inzynieria-materialowa-stalowa-wola/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl