Inżynieria materiałowa (studia w jęz. angielskim – Stalowa Wola)

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: angielski

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • znalezienia zatrudnienia jako:
  • inżynier materiałowy,
  • specjalista ds. charakteryzacji materiałowej,
  • inżynier produkcji,
  • pracownik działu kontroli jakości,
  • konstruktor,
  • specjalista ds. materiałów kompozytowych
 • pracy w:
  • w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych opartych na technologiach materiałów,
  • laboratoriach kontroli jakości,
  • biurach projektowych,
  • centrach badawczo-rozwojowych m.in. materiałowych, wojskowych, hutniczych, medycznych, tworzyw sztucznych,
  • placówkach naukowych,
  • firmach innowacyjnych,
  • przemyśle metalurgicznym,
  • przemyśle lotniczym,
  • własnej działalności gospodarczej.
 • zdobycia kompetencji/ umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy:
  • projektowania komponentów i części maszyn,
  • weryfikacja jakościowa i ilościowa produktów, komponentów,
  • obróbka materiałowa w tym metali, polimerów, kompozytów,
  • charakteryzacja optyczna, spektroskopowa, strukturalna.

Tytuł zawodowy inżyniera uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie materiałoznawstwa, inżynierii materiałowej, bioinżynierii

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe związane z realizacją specjalizacji – 120 godzin

Miejsce praktyk (proponowane instytucje): Huta Stalowa Wola S.A, ML System S.A, Liugong Sp z o.o, BorgWarner, MTU,  FibRain. Firmy zajmujące się wytwarzaniem, obróbką, charakteryzacją materiałową.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość stażu w firmie ML System S.A lub Liugong Sp z o.o na mocy porozumienia o współpracy

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/inzynieria-materialowa-studia-w-jezyku-angielskim/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl