Filologia słowiańska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do:

  • wykonywania tłumaczeń ustnych w kontaktach biznesowych
  • pracy jako asystent w jednostkach samorządu terytorialnego (np. przy projektach międzynarodowych i w obsłudze inicjatyw biznesowych, kulturalnych i sportowych, zakładających współpracę z parterami z Rosji, Ukrainy i Białorusi )
  • pracy w charakterze asystenta w instytucjach kultury i fundacjach współpracujących z Rosją, Ukrainą i Białorusią
  • zatrudnienia w charakterze specjalisty w firmach spedycyjnych współpracujących z krajami zza wschodniej granicy Unii Europejskiej
  • pracy w charakterze pilota w sektorze usług turystycznych
  • obsługi korespondencji w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją i Ukrainą
  • pracy zawodzie tłumacza tekstów pisemnych z zakresu terminologii ekonomicznej, systemu prawnego i zagadnień prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego i rosyjskiego

W ofercie studiów znajdują się dwie specjalności językowe: ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, ROSYJSKA Z JĘZYKIEM UKRAIŃSKIM.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • kontynuowania nauki na studiach II stopnia w zakresie filologii słowiańskiej lub lingwistyki stosowanej

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-slowianska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl