Filologia słowiańska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do podjęcia pracy w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego – stylistyka
  • Praktyczna nauka języka ukraińskiego – mówienie
  • Ukraińskie tłumaczenie ustne konsekutywne
  • Rosyjskie tłumaczenie filmowe
  • Multimedia w edukacji
  • Nauczyciel – zawód czy misja?

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska
  • Specjalizacja tłumaczeniowa

Sylwetka absolwenta

Realizacja specjalizacji zawodowych pozwala zdobycie kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych i audiowizualnych w parach językowych rosyjski-polski, ukraiński-polski.

Absolwent posiada umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS, a także zastosowania nowych technologii w pracy dydaktycznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w zawodzie tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego, tłumacza programów audiowizualnych, asystenta w instytucjach kultury,  specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej lub pilota lub tłumacza w sektorze usług turystycznych.

 

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/filologia-slowianska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl