Bioanalytical Technologies

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: angielski

Typ uczelni: publiczna

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: analityk laboratoryjny, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biotechnolog, biolog, laborant w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w laboratoriach  kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

Wiedza z zakresu: technik analitycznych i narzędzi badawczych opartych na, i wykorzystywanych w naukach biologicznych

 • wiedza z zakresu: biologii i analizy statystycznej  umożliwiającej świadome i zaawansowane stosowanie i wdrażanie technik analitycznych
 • wiedza w zakresie zasad planowania prac z wykorzystaniem technik i narzędzi analitycznych stosowanych w zakresie nauk biologicznych i zarządzania ryzykiem
 • znajomość zasad postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych wynikających z etyki zawodowej i regulacji prawnych
 • wiedza na temat systemów zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktów w biotechnologii i farmacji i zasad akredytowania laboratoriów
 • wiedza z innych dyscyplin niezbędna do pracy w nowoczesnych laboratorium analitycznych, np. optyki, matematyki, informatyki i programowania
 • znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i analizowania rynku produktów i usług biotechnologicznych

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik analitycznych i narzędzi badawczych  w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i ośrodkach badawczo rozwojowych
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji danych oraz analizy i weryfikacji wyników
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie analiz  środowiskowych z zakresu fitochemii, biochemii i oceny jakości środowiska (wód, powietrza i gleby)
 • stosowanie zaawansowanych technologi informatycznych, programowania, machine learning, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, praca w zespołach interdyscyplinarnych w ramach biotechnologii 2.0
 • umiejętność przygotowania procedury badawczej, raportów oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących, wniosków o finansowanie projektów naukowych i wdrożeniowych, zgłoszeń patentowych
 • umiejętność sformowania problemów i wyznaczenia celów badawczych i komercyjnych, zaplanowania realizacji i zarządzanie ryzykiem
 • umiejętność analizy trendów rozwojowych w branży, planowanie i rozwijanie swoich kompetencji i ścieżki kariery

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl