Akademickość w liczbach

Lubelskie Uczelnie
9 uczelni, 60 315 studentów, 6 707 studentów zagranicznych, 14 522 absolwentów.
Grafika przedstawiająca dane dotyczące studentów zagranicznych w Lublinie.
Liczba studentów zagranicznych 6 707, ze 106 państw.